Odpowiednio zaprojektowany i wyprodukowany materiał POS jest jednym z kluczowych narzędzi promocji w miejscu sprzedaży. Nasze wieloletnie doświadczenie produkcyjne, wrażliwość estetyczna, dążenie do doskonałości oraz wiara w zmianę niemożliwego w możliwe sprawiły, że przez lata pracy stworzyliśmy kilkadziesiąt unikatowych, potwierdzonych patentami rozwiązań.
Efektem naszej pracy są setki zaprojektowanych i wyprodukowanych standów, displayów, stoperów, wobblerów, shelftalkerów, wysp, owijek, leafletów, opakowań oraz innych form pełniących rolę "cichego sprzedawcy".

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją wybranych prac w zakładce Portfolio.